Ukraina - zasady wjazdu

Ukraina – zasady wjazdu

Kiedy planujesz wyprawę do Ukrainy, nie zapomnij o tym, aby zabrać ze sobą niezbędne dokumenty. Bez niego Ukraińska Straż Graniczna nie wpuści Cię na teren państwa. Do wjazdu na teren Ukrainy niezbędny więc będzie paszport, test w kierunku Covid-19 lub potwierdzenie szczepienia oraz ubezpieczenie na Covid-19. Konieczność posiadania innych dokumentów będzie zależna od sposobu podróżowania. Zachęcam Cię zatem do przeczytania pełnych zasad wjazdu na Ukrainę.

Dokumenty potrzebne do wjazdu na terytorium Ukrainy

Do wjazdu na teren Ukrainy potrzebujesz szeregu dokumentów. Bezwzględnie wymagany będzie paszport, ubezpieczenie pokrywające koszty obserwacji i leczenia Covid oraz jeden z dokumentów potwierdzających zaszczepienie, negatywny wynik testu na Covid lub status ozdrowieńca.

Paszport

Wjazd na Ukrainę możliwy jest wyłącznie z paszportem. Jego ważność powinna być dłuższa niż okres, który planujesz przebywać w Ukrainie. Jeśli podróżujesz z małymi dziećmi, to ważność dokumentu musi być równa okresowi pobytu Twojego malucha na Ukrainie.

Test na obecność wirusa SARS-CoV-19 (Covid-19)

W związku z wystąpieniem stanu epidemii Covid Ukraińska Straż Graniczna wymaga, aby wszyscy cudzoziemcy przebywający na Ukrainie (z wyjątkiem tych posiadających prawo stałego pobytu) okazali aktualny test Covid-19. Negatywny wynik testu diagnostycznego na Covid musi być okazany w języku angielskim lub ukraińskim.

Akceptowane są szybkie testy antygenowe oraz testy PCR. Od otrzymania wyniku negatywnego do chwili jego okazania nie może minąć więcej niż 72 godziny. Po tym czasie dokument potwierdzający negatywny wynik testu staje się nieaktualny. Zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane.

Potwierdzenie szczepienia przeciw Covid-19

Akceptowane są szczepionki przeciw Covid-19 dopuszczone przez WHO, a więc opracowanych przez: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV i Novavax. Do przekroczenia granicy wystarczający jest certyfikat europejski. Dokument musi być w języku angielskim lub ukraińskim.

Ubezpieczenie na Ukrainę

Do wjazdu na terytorium Ukrainy wymagane jest ubezpieczenie Covid-19 pokrywające koszty ewentualnej obserwacji i leczenia. Nie jest natomiast wymagane ubezpieczenie turystyczne. Takie ubezpieczenie jest opcjonalne.

Ubezpieczenie pokrywające koszty obserwacji i leczenia Covid-19

Wszyscy cudzoziemny muszą posiadać i przedstawić na granicy polisę ubezpieczeniową na Covid-19 wydaną przez ubezpieczyciela zarejestrowanego na terytorium Ukrainy lub posiadającego przedstawicielstwo w tym państwie lub posiadającego partnera na Ukrainie.

Ubezpieczenie Covid musi obowiązywać przez cały okres pobytu na Ukrainie. Najtaniej i najłatwiej wymagane ubezpieczenie Covid-19 wykupić poprzez pośrednika klikając tutaj. Wybór firmy ubezpieczeniowej nie ma większego znaczenia.

Zielona karta

Przekraczając granicę z Ukrainą samochodem musisz posiadać zieloną kartę. Jest to ubezpieczenie OC, które jest ważne poza terytorium Polski. Możesz zwrócić się do swojego ubezpieczyciela, składając wniosek o wydanie zielonej karty. Koszty zależą od tego, w jakiej firmie ubezpieczone jest auto.

Zwykle koszt jest niewielki i za wydanie zielonej karty na cały okres ubezpieczenia OC zapłacimy 20 zł. Często również zieloną kartę do ubezpieczenia OC otrzymamy za darmo.

Istnieje możliwość wykupienia zielonej karty na granicy polsko-ukraińskiej, natomiast jest to bardziej kosztowne i czasochłonne.

Dowód rejestracyjny

Przekraczając granice zewnętrzne Unii Europejskiej zostaniemy poproszeni o okazanie dowodu rejestracyjnego. Najprostsza sytuacja, to gdy właścicielem samochodu będzie osoba podróżująca. Jeśli właścicielem będzie firma lub inna osoba lub mamy leasing będą potrzebne dodatkowe dokumenty.

Obowiązek odbycia kwarantanny na Ukrainie

Turyści zagraniczni (w tym Polacy), którzy ukończyli 18 lat i nie zostali zaszczepieni przeciwko Covid-19 będą zmuszeni zainstalować na swoim telefonie komórkowym aplikację Vdoma. Jest to niezależne od czasu planowanego pobytu na terytorium Ukrainy. Aplikacja służy do monitorowania samoizolacji. Plusem jest możliwość spacerowania do 2 godzin dziennie w odległości 1km od deklarowanego miejsca odbywania kwarantanny.

Z obowiązku odbycia kwarantanny można zostać zwolnionym wykonując w ciągu 72 godzin od wjazdu test antygenowy lub PCR w jednym z laboratoriów medycznych i otrzymując wynik negatywny. Przed wykonaniem testu należy zarejestrować konto w aplikacji Vdoma.

W przypadku otrzymania negatywnego wyniku testu laboratorium przesyła te informacje do Ministerstwa Zdrowia, które następnie zdejmuje kwarantannę. Zostaniemy wówczas powiadomieni o zakończeniu samoizolacji i możliwości odinstalowania aplikacji. Na wynik testu antygenowego czeka się co prawda 15 minut, natomiast Ministerstwo Zdrowia wprowadza te dane rano i wieczorem.

Osoby zaszczepione nie podlegają obowiązkowi kwarantanny na Ukrainie.

Ukraina – kwarantanna dla Polaków

Osoby zaczepione, które posiadają aktualny certyfikat szczepienia przeciw Covid-19 nie zostaną zatem objęte obowiązkową kwarantanną. Natomiast kwarantanna dla Polaków będzie nałożona w przypadku braku posiadania aktualnego certyfikatu wykonania szczepienia. Obowiązek kwarantanny Polacy mogą obejść wykonując test na Covid-19 w ciągu 72 godzin od wjazdu na Ukrainę.

Niezależnie od tego Polacy, którzy nie przyjęli pełnej dawki szczepionki muszą posiadać aktualny test Covid-19 wykonany przed przyjazdem.

Kwarantanna po przyjeździe z Ukrainy

Ponieważ zasady wzjazdu i obostrzeń zmieniają się nieustannie jednym z najczęściej zadawanych pytań jest czy po powrocie z Ukrainy jest kwarantanna. Najlepiej aktualne zasady uzyskać od Polskiej Służby Granicznej, np. tutaj lub jeszcze lepiej pod numerem tel. +48 22 500 40 00 lub +48 22 500 41 49 (w godz. 9.00-16.00). Dodzwonić jest się jednak trudno. Alternatywą jest wysłanie e-mail na adres zg.kg@strazgraniczna.pl.

O objęciu kwarantanną Polaków po powrocie z Ukrainy decyduje każdorazowo funkcjonariusz straży granicznej. Uzyskaliśmy odpowiedzi od Straży Granicznej w dniu 4 stycznia.

Decyzję co do wjazdu/objęcia osoby kwarantanną, podejmuje każdorazowo funkcjonariusz SG dokonujący kontroli w oparciu o aktualnie obowiązujące w tym względzie przepisy prawne oraz przedstawione do kontroli dokumenty i okoliczności faktyczne.

Osoby zaszczepione, które chcą zostać zwolnione z obowiązkowej kwarantanny muszą posiadać ważny negatywny wynik testu na Covid-19 (antygenowy lub PCR) z wynikiem nie starszym niż 24 godziny. W teorii więc wystarczy test Covid-19 w języku angielskim w dowolnym laboratorium na Ukrainie z wynikiem do 24h przed wjazdem na polską granicę.

W przypadku lotu samolotem możliwości jest więcej, bowiem test można też wykonać na terenie lotniska w ciągu 3 godzin od momentu przekroczenia granicy. W celu uzyskania informacji na temat faktycznej możliwości wykonania testu na lotnisku należy skontaktować się z konkretnym portem lotniczym.

Zatem odpowiadając krótko: Czy osoba zaszczepiona musi wykonać test na Ukrainie, aby być zwolnioną z kwarantanny? TAK.

Co zatem z kwarantanną przy powrocie z Ukrainy dla Polaków niezaszczepionych?

W związku z opublikowaniem Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/1380 z dnia 19 sierpnia 2021 r. ustanawiającej równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Ukrainę – certyfikaty wydawane przez władze Ukrainy poświadczone unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID są uznawane jako zwalniające z obowiązku kwarantanny.

Jednak czytając dalej:

W powyższym zakresie wykorzystywana jest aplikacja o nazwie Дія dostępna do pobrania m.in. w Google Play. Problemem dla Polaków jest brak łatwego zarejestrowania konta. Opcja NFC z wykorzystaniem paszportu nie działa dla paszportów innych niż ukraińskie. Pozostaje identyfikacja kontem bankowym w jednym z banków ukraińskich.

Warunkiem założenia konta w banku na Ukrainie jest natomiast posiadanie identyfikacyjnego kodu podatkowego (analogicznie do numeru NIP w Polsce) oraz dowód zameldowania (dostępne w niewielu hotelach – kiedyś m.in. w hotelu Lviv). Pomimo posiadania konta operacja identyfikacji w aplikacji w moim wypadku nie powiodła się.

Temat kwarantanny dla niezaszczepionych Polaków przy powrocie z Ukrainy pozostaje więc w gestii konkretnego funkcjonariusza Straży Granicznej. Nie uzyskałem jednoznacznej odpowiedzi czy ważny wynik negatywny w języku angielskim będzie w takim wypadku wystarczający do zwolnienia z kwarantanny. Problemem może być brak możliwości weryfikacji takiego testu Covid-19 przez polską służbę graniczną.

Uzupełnienie: Testy wykonaliśmy w laboratorium Ескулаб przy głównym dworcu kolejowym. Laboratorium działa w tym miejscu całodobowo. Wygląda to tak, że na parkingu po lewej stronie od dworca stoi karetka, w której przeprowadzany jest test. Antygenowy kosztował 290 hrywien i był od razu sporządzony w języku angielskim. Zawierał też kod QR. Wynik został zaakceptowany na granicy, wobec czego nie dostaliśmy kwarantanny.

Gdzie wykonać test na Covid-19 we Lwowie?

Przed wykonaniem testu na Covid-19 należy wspomnieć o tym, że wynik powinien być w języku angielskim i czy na pewno zawiera kod QR.

Najtańszą opcją jest wspomniane laboratorium Ескулаб przy głównym dworcu kolejowym. Do tego działa całodobowo. Test antygenowy w języku angielskim kosztuje 290 hrywien. Infolinia podaje, że w innych placówkach Ескулаб trzeba doliczyć koszt tłumaczenia – 50 hrywien. Jedna z placówek znajduje się na lotnisku.

Synevo – sieć laboratoriów medycznych; koszt podany przez infolinię to 300 hrywien

UNILAB – jedno z laboratoriów znajduje się na lotnisku; koszt 300 hrywien

Medis – koszt testu antygenowego na Covid-19 w języku angielskim wynosi 350 hrywien

Rekomenduję w pierwszej kolejności odwiedzenie najbliższego laboratorium i potwierdzenie czy będzie on języku angielskim oraz czy będzie posiadał kod QR. Testy covidowe są ważne tylko 24h, więc nie ma sensu robienie ich zbyt wcześnie. Podróż przez całe miasto w ostatni dzień jest ostatnim czego chcemy.

Czy warto zatem jechać na Ukrainę?

Tak, ale należy mieć świadomość, że na turystyka na całym świecie jak i na Ukrainie przeżywa trudności w związku z epidemią Covid-19. Należy więc zdawać sobie sprawę z obecnego kryzysu zdrowotnego w tym kraju i tego, jak może on wpłynąć na plany i nidogodności podróży (kwarantanny, testy, ubezpieczenia). Dotyczy to zwłaszcza osób niezaszczepionych.

Należy też wziąć pod uwagę, że istnieje ryzyko zakażenia się Covid-19 podczas pobytu w tym kraju.

Pomimo tego Ukraina jest wspaniałym krajem do odwiedzenia, z bogatą kulturą i pięknymi krajobrazami. Zatem tak, Ukraina jest zdecydowanie warta odwiedzenia! Ludzie są niesamowicie przyjaźni i gościnni, jedzenie jest przepyszne, a do tego jest tam mnóstwo historii i kultury do odkrycia.

Ponadto, Ukraina jest bardzo przystępnym krajem do odwiedzenia – możesz przeżyć za bardzo niewielkie pieniądze, jeśli będziesz uważać na to, gdzie jesz i śpisz.

Gorąco polecam spędzenie co najmniej tygodnia we Lwowie. Atrakcje Lwowa opisałem już w oddzielnym artykule. Jest tam wiele do zobaczenia i zrobienia, a miasto z każdym rokiem staje się bardziej popularne wśród turystów.

Kliknij na gwiazdkę od 1 do 5, żeby ocenić!
[Głosów: 0 Ocena: 0]

More Reading

Post navigation